top of page
< Back

Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger

Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?

Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt - sykdom, pårørende-liv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse? Sorgen over å miste seg selv, sin nåtid og fremtid.

Psykologspesialist og forfatter Janette Røseth vil fortelle om:

Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg? Når livet tar u-svinger du ikke var forberedt på?

bottom of page